"Prenovljeno Rossotrudničestvo je agencija, ki oblikuje in deluje v skladu z javnim mnenjem" - Е. А. Primakov

Compressed file

Na spletni konferenci 17. novembra je direktor Zvezne agencije Rossotrudničestvo  neodvisnih držav, rojakov, ki živijo v tujini in mednarodnega humanitarnega sodelovanja Jevgenij Primakov govoril o preteklih in o prihodnjih preobrazbah v organizaciji. Primakov je komental strukturne spremembe v centralni pisarni in pri tem opozoril: “ najpomembnejše spremembe vendarle niso strukturne, temveč vsebinske. Kar pomeni, da če je bila prvotna glavna naloga Rossotrudničestva kulturno udejstvovanje in vsesplošna  prisotnosti, pri čimer je to veljalo izključno za področja kulture, umetnosti, jezika in znanosti. Vprašanja socialnega in humanitarnega razvoja v smislu človekovih pravic, do sedaj niso bila dovolj poudarjena, zato v naši organizaciji Rossotrudničestvo  sedaj širimo naš obseg udejsvovanja tudi v to sfero v pomenu in obsegu, ki se pod to besedo mednarodno tudi razumeva. Vse to ter z vidika človekovih pravic prav tako tudi dostop vsakega posameznika do splošnih dobrin kamor štejemo tudi izobraževanje in kulturo.« Primakov je oblikovanje in delo z javnim mnenjem označil za glavni cilj dela agencije.

Glede vprašanja modernizacije dela ruskih centrov znanosti in kulture je direktor agencije Rossotrudničestvo  izrazil naslednjo misel: »Seveda dajemo poudarek na naši bogati kulturi, promoviramo našo literaturo in umetnost. To je naše kulturno nasledstvo po katerem smo poznani kot država in družba. Vesolje, matematika, programiranje in IT so le nekatera področja, pri katerih smo v svetu med vodilnimi". In to je dobro.

 “Imamo kar nekaj stvari na katere smo danes lahko ponosni in bi nas morali prepoznati tudi s tega vidika. Rusija ni samo država velike preteklosti, ampak tudi država velike prihodnosti, razširjene znanosti ter velikih dosežkov na področju tehnologije” Tudi v okviru dela predstavništev je Jevgenij Primakov opozoril: “Želel bi si, da se naša predstavništva ne polnijo samo z raznimi dogodki, ampak tudi s storitvami, najsi gre za upravne storitve, preverjanje dokumentov, možnost enostavnega in varnega plačevanja raznih tečajev, v primeru če so plačljivi, z velikim številom krožkov, okroglih miz ter dejavnostih, ki bodo temeljile predvsem na željo lokalnega prebivalstva.”

"Želja občinstva" je tudi naša prednostna naloga pri načrtovanju kulturnih prireditev. »Če imamo izbiro med tem, da lahko znotraj Rossotrudničestva v manjši dvorani zberemo občinstvo ali dogodek priredimo na stadionu, bi si raje želel, da dogodek priredimo na stadionu,  z namenom da bi tam nastopali kakovostni izvajalci, priznani glasbeniki, plesne skupine in pevci. Novi oddelek za kulturo, ki smo ga ustanovili v naši agenciji, bo deloval kot nekakšen produkcijski center s tem pa bi naši RCZK-ji v praksi postali nekakšne zunanje podporne pisarne za povabljene ruske umetniške skupine, gledališča, kakor tudi univerze, kulturne organizacije in podjetja. Če lahko rečemo, da je veleposlaništvo predstavništvo naše države na področju diplomacije in politike, potem lahko tudi rečemo, da so naši RCZK-ji, ne glede na to kako jih bomo kasneje poimenovali, naša socialna in kulturna predstavništva, za vse naše sodelavce in partnerje, ki delujejo v socialni in človekoljubni smeri, «je še poudaril direktor.

Zanimiva novica za prebivalce Slovenije je lahko tudi dejstvo, da je trenutno vodstvo Rossotrudničestva vladi Ruske federacije podalo predlog za povečanje kvot za študente iz tujih držav za študij na ruskih univerzah. Poleg tega pa bi se po mnenju glavnega direktorja agencije Rossotrudničestvо kot bolj smiselno pokazalo, da bi se v sklopu rednih kvot za študij v Rusiji, dodatno zagotavilo še štipendiranje.

"Menim, da je v sklopu dodeljenih kvot potrebno zagotoviti tudi nekaj štipendij," je še dejal na tiskovni konferenci.