Кulturno – zgodovinskа razstavа "Car in zdravnik"

Compressed file

Ruski center znanost in kulture v Ljubljani in Državni muzej »Peterhof«
vabita k ogledu kulturno-zgodovinske razstave
»Car in zdravnik«.

Razstava je odprta od 12. maja 2020 v Mali dvorani Ruskega centra znanosti in kulture v Ljubljani na naslovu:

Ciril Metodov trg 1, Ljubljana od ponedeljka do petka od 11.00 do 17.00 ure.

Razstava Car in zdravnik govori o usodi slovenskega zdravnika Gregorja Voglarja, njegovi vlogi pri razvoju ruske medicine v času kulturne in zgodovinske dobi ter v diplomatskih misijah Petra I po Evropi.

Iniciatori razstavi, ki bo postala pilotni tuji projekt v okviru programa v počastitev 350. obletnici rojstva Petra Velikega sta: Zvezna agencija Rossotrudničestvo pri sodelovanju Ministrstva za kulturo Ruske federacije.

Vabimo vas k ogledu!