Izobraževanje in znanost

Compressed file

Promocija ruskega izobraževanja in znanosti v tujini

Delo v tej smeri opravlja »Vizija promocije ruskega izobraževanja« pri pomoči predstavništev Rossоtrudničestva v tujini, sprejeta 27. marca 2014. Osrednji cilj Vizije je oblikovanje sistema učinkovitih ukrepov za promocijo ruskega višješolskega izobraževanja v tujini kot tudi mehanizmov za podporne informativno-koordinacijske dejavnosti višješolskih zavodov pri mednarodnem povezovanju.

Vizija, sprejeta 4. novembra 2015, veliko pozornosti namenja podpori ruskih šol v tujini.

Vizija opredeljuje:

  • prednostne cilje in naloge državne politike Ruske federacije za umeščanje splošnega izobraževanja v ruskem jeziku v mednarodni izobraževalni prostor;
  • načine zagotavljanja dostopa do splošnega izobraževanja v ruskem jeziku v tujini za državljane Ruske federacije, tuje državljana in osebe brez državljanstva;
  • organizacije, ki izvajajo izobraževalno dejavnost na področju splošnega izobraževanja v tujini kot ruske šole v tujini (4 načini);
  • načine državne podpore za organizacije, ki izvajajo splošno izobraževalno dejavnost v ruskem jeziku in (ali) tistih, ki delujejo v skladu s Federalnimdržavnim izobraževalnim standardom (FGOS) v tujini (informacijska, sistematizirana, materialno-tehnična organizacija strokovnega izobraževanja in dodatnega strokovnega izobraževanja za delavce ruskih šol v tujini).

Rossоtrudničestvo vsako leto izvaja projekte in programe s ciljem prenašanja ruskega izobraževanja v tujino, pomoči pri razvoju mednarodnega znanstvenega sodelovanja, vključevanju tujih državljanov v ruski izobraževalni sistem in sodelovanja z diplomanti ruskih (sovjetskih) visokošolskih zavodov.

Ruski center znanosti in kulture (RCZK) v Ljubljani deluje kot platforma za izvajanje izobraževalnih dejavnosti, povezovanje med ruskimi znanstveniki in njihovimi kolegi iz tujine, sodelovanje mladih, organizira tudi izbor diplomantov tujih šol za študij v ruskih visokošolskih zavodih glede na kvote, ki jih opredeljuje vlada Ruske federacije.

RCZK deluje v partnerstvu z Ministrstvom za izobraževanje in znanost Ruske federacije, ruskimi izobraževalnimi in znanstveno-raziskovalnimi organizacijami, združenji tujih diplomantov ruskih (sovjetskih) univerz in tujimi študenti, ki študirajo v Rusiji, idr.

 

Prevod: Anja Banko