Politični sistem Ruske federacije

Politični sistem Ruske federacije

Ruska federacija - Rusija je demokratična zvezna pravna država z republikansko obliko vladavine.

Ruska federacija je sestavljena iz republik, pokrajin, regij, mest zveznega pomena, avtonomne regije in avtonomnih okrožij, ki so enakopravni subjekti Ruske federacije.

Državno oblast v Ruski federaciji izvajajo predsednik Ruske federacije, Federalni zbor (Svet federacije in Državna duma), vlada Ruske federacije in sodišča Ruske federacije.

Predsednik Ruske federacije

 

Predsednik Ruske federacije je šef države

Predsednik Ruske federacije je garant Ustave Ruske federacije, človekovih pravic in državljanskih svoboščin.

V skladu z načinom, ki je določen z Ustavo Ruske federacije,  ukrepa za zaščito suverenosti Ruske federacije, njene neodvisnosti in državne celovitosti ter zagotovlja usklajeno delovanje in sodelovanje organov državne oblasti.

Predsednik Ruske federacije v skladu z Ustavo Ruske federacije in zveznimi zakoni določa glavne usmeritve notranje in zunanje politike države.

Predsednik Ruske federacije kot šef države zastopa Rusko federacijo znotraj države in v mednarodnih odnosih.

Predsednika Ruske federacije izvolijo za šest let državljani Ruske federacije na podlagi splošne, enake in neposredne volilne pravice s tajnim glasovanjem.

Predsednik Ruske federacije je vrhovni poveljnik oboroženih sil Ruske federacije.

 

Federalni zbor

Federalni zbor - parlament Ruske federacije  je predstavniški in zakonodajni organ Ruske federacije.

Federalni zbor je sestavljen iz dveh domov – Sveta federacije in Državne dume.

 

Vlada Ruske federacije

Izvršno oblast  v Ruski federaciji izvaja Vlada Ruske federacije. 

Vlado Ruske federacije sestavljajo  predsednik vlade Ruske federacije, namestniki predsednika vlade Ruske federacije in federalni ministri.

Predsednika vlade Ruske federacije imenuje predsednik Ruske federacije s soglasjem Državne dume.

Predsednik vlade Ruske federacije v skladu z Ustavo Ruske federacije, zveznimi zakoni in ukazi predsednika Ruske federacije določa glavne usmeritve delovanja vlade Ruske federacije in organizira njeno delo.

 

Sodna oblast

Pravosodje v Ruski federaciji izvajajo le sodišča.

Sodna oblast se izvaja z ustavnimi, civilnimi, upravnimi in kazenskimi sodnimi postopki.

Sodni sistem Ruske federacije je določen z  Ustavo Ruske federacije in zveznim ustavnim zakonom. Ustanovitev izrednih sodišč je prepovedana.

 

Lokalna samouprava

 Lokalna samouprava v Ruski federaciji zagotavlja o vprašanjih lokalnega pomena, zagotavlja posedovanje, iporabo in raspolaganje z lokalnim premoženjem.

Lokalno samoupravo izvajajo državljani z referendumi, volitvami in drugimi oblikami neposrednega izražanja svoje voljo, prek izvoljenih in drugih organov lokalne samouprave.

 

Državna zastava

Državna zastava je pravokotne oblike, sestavljajo jo tri enako široke črte: bela, modra in rdeča. Trobarvna zastava, ki jo je uvedel Peter Prvi, je leta 2011 praznovala 306 let. Njen rojstni dan je 20. januarja 1705. Po razpadu Sovjetske zveze je tribarvna zastava ponovno postala državni simbol Rusije, 22. avgusta 1991 se je namreč parlament odločil, da se v Rusiji ponovno uvede zgodovinska ruska zastava. 22. avgusta v Rusiji obeležujejo Dan zastave Ruske Federacije.

                       

Državni grb

Zlat dvoglavi orel, ki ima na sredini rdeč ščit predstavlja državni grb Rusije. Nad orlom so tri zgodovinske krone Petra Velikega, v njegovih krempljih sta žezlo in krogla, na njegovih prsih, na rdečem ščitu pa je jezdec Georgij Pobedonosec, ki je s sulico premagal zmaja.

Prototip tega grba je bil v državi sprejet že pred 500 leti, po strmoglavljenju mongolsko-tatarskega jarma in po tem, ko so Moskvo razglasili za naslednico Bizanca oz. za »Tretji Rim«. Ivan III je za grb vzel črnega bizantinskega dvoglavega orla na zlati podlagi, okronanega z dvema kronama. Prvotno risbo so nekajkrat spremenili, potem pa je 30. novembra 1993 s predsedniškim odlokom obveljala sedanja oblika grba.   

 

Državna himna

Himna (avtor teksta je Sergej Mihalkov, avtor glasbe pa Aleksandr Aleksandrov) je bila s predsedniškim odlokom sprejeta decembra 2000.

Rusija - naša sveta država!
Rusija - naša ljubljena dežela.
Močna volja, velika slava
sta tvoje dobro za vse čase.

Pripev. Proslavi se, naša svobodna očetnjava -
večna zveza bratskih narodov!
od prednikov dana modrost narodna.
Proslavi se, država, ponosni smo nate!

Od južnih morij do polarnega kraja
se raztezajo naši gozdovi in polja.
Edinstvena si na svetu, edinstvena si takšna,
varovana od Boga, zemlja domača.

Pripev. Proslavi se, naša svobodna očetnjava -
večna zveza bratskih narodov!
Ljudska modrost naših prednikov.
Proslavi se, država, ponosni smo nate!

Ogromno prostora za sanje in življenje
se odpira pred nami v časih, ki prihajajo.
Vernost domovini nam daje moč -
tako je bilo, je in vedno bo!

Pripev. Proslavi se, naša svobodna očetnjava -
večna zveza bratskih narodov!
od prednikov dana modrost narodna.
Proslavi se, država, ponosni smo nate!

 

Koristne povezave

Vrhovni organi državne oblasti

·       Stran ruskega predsednika

·       Stran ruske vlade

·       Stran Sveta federacije

·       Stran Državne dume

·       Varnostni svet

·       Višje arbitražno sodišče

·       Ministrstvo za zunanje zadeve

Ruska zakonodaja

·       Sistem "GARANT"

·       Portal "KODEKS"  Sistem "KONSULTANT"

 

Compressed file