ZAČENJA SE VPIS V PROGRAME ŠTUDIJA NA RUSKIH UNIVERZAH v študijskem letu 2020/21

Compressed file

Udeležite se natečaja za državne štipendije v študijskem letu 2020/21 in brezplačno študirajte v Rusiji.

Ruska federacija je za študijsko leto 2020/2021 razpisala natečaj za vpis za študij na ruskih univerzah za slovenske državljane in ruske sorojake, ki stalno prebivajo v Sloveniji. Sredstva za ta program so iz javnega proračuna, in sicer je kvote določila Vlada Ruske federacije.

Študij poteka na podlagi izplačil državnih akademskih štipendij (za celotno obdobje študija, ne glede na uspeh) ter zagotavljanjem bivanja v dijaških domovih pod pogoji, določenimi za državljane Ruske federacije, ki študirajo na račun zveznega proračuna.

Vsi tisti, ki ne obvladajo dobro ruskega jezika, imajo pravico do brezplačnega izobraževanja na pripravljalni fakulteti. Trajanje študija na pripravljalnem oddelku je eno leto in ni vključeno v obdobje študija glavnih izobraževalnih programov. Tudi študentom pripravljalne fakultete se izplača štipendija.

Vsak kandidat se mora registrirati samostojno v enotnem informacijskem sistemu razpisa za tuje državljane EDU.RS.GOV.RU do 1. februarja 2020 in priložiti kopije izobrazbe in potnega lista. Prevajanje dokumentov v ruščino bo potrebno po opravljenih preizkusih.

Preizkusi bodo potekali od 01.02. do 01.03.2020.

O rezultatih razpisa bodo slovenski kandidati obveščeni preko sistema EDU.RS.GOV.RU Kandidati, ki se bodo prijavili na študij iz posebnih področij, katera zahtevajo od kandidatov določene ustvarjalne sposobnosti, bodo opravili dodatne vstopne teste v ruskih izobraževalnih ustanovah neposredno v Ruski federaciji.

Datumi prihoda na fakultete se bodo določili z direktnim kontaktom med ruskimi izobraževalnimi ustanovami in kandidatom samim.

Kontaktna oseba v RCZK v Ljubljani je ga. Marina Guskova, tel. 01 434 5998, e-naslov: projects@ruskicenter.si

Vsi tisti, ki ne govorite rusko, se lahko obrnete na ga. Irino Napokoj, tel. 01 434 5998, e-naslov: info@ruskicenter.si