Mala dvorana Ruskega centra znanosti in kulture v Ljubljani, Ciril – Metodov trg 1

Кulturno – zgodovinskа razstavа "Car in zdravnik"

Compressed file

Razstava Car in zdravnik govori o življenju slovenskega zdravnika Gregorja Voglarja in njegovi vlogi pri razvoju ruske medicine v času kulturne in zgodovinske dobe za časa Petra I., prav tako pa tudi o diplomatskih misijah Petra I. širom Evrope.


Iniciatorja razstave, katera je postala začetni projekt izven Rusije v okviru programa v počastitve 350. obletnice rojstva Petra Velikega sta Zvezna agencija Rossotrudničestvo ob sodelovanju Ministrstva za kulturo Ruske federacije.