VI. Mednarodni festival - tekmovanje ruskih romanc »Blagoslovi me, moj talisman«

Compressed file

VI. Mednarodni festival - tekmovanje ruskih romanc »Blagoslovi me, moj talisman«

VI. Mednarodni festival - tekmovanje ruskih romanc »Blagoslovi me, moj talisman« je v letu 2017 posvečen 25. obletnici diplomatskih odnosov med Rusijo in Slovenijo.

Organizatorji:

Ruski center znanosti in kulture v Ljubljani (RCZK), občina Škofja Loka in Zavod za kulturo in  izobraževanje  ZLATA LIRA.

Udeleženci:

Vsi zainteresirani, ne glede na starost.

Osnovni cilji:

Promocija ruskega jezika in ruske glasbene kulture; širjenje ruskih tradicij petja; odkrivanje nadarjenih izvajalcev ter spodbujanje in razvijanje kulture in spretnosti izvajanja; vzgoja in oblikovanje spoštovanja do različnih žanrov ruske glasbe; vzpostavitev in razvoj kulturnih izmenjav med slovanskimi državami. 

Postopek izvajanja in pogoji tekmovanja:

Vsi, ki želijo sodelovati na VI. Mednarodnem festivalu – tekmovanju ruskih romanc »Blagoslovi me, moj talisman«, naj pošljejo najkasneje do 31. marca 2017 po e-mailu ali na poštni naslov Organizacijskega Odbora naslednje dokumente:

1. prijavnico (izpolni se ločeno za posameznika in skupino);

2. kratko biografijo s poudarkom na  udeležbi na tekmovanjih in festivalih;

3. barvno fotografijo (10x15cm) v digitalni obliki z ločljivostjo najmanj 300 pikslov;

4. v kolikor ne razpolagate s svojim korepetitorjem, pošljete kopijo klavirskih not v ustrezni tonaliteti.

Kategorije:

 • V kategoriji "Profesionalni izvajalci" lahko nastopijo:

poklicni pevci, dijaki konservatorijev ter študentje glasbenih akademij, smer "Vokalna umetnost",

poklicni pevci brez posebne glasbene izobrazbe, ki delujejo na področju "Vokalne umetnosti"  in   ob njej.

 • V kategoriji " Ljubiteljski izvajalci" lahko nastopijo:

učenci petja na glasbenih šolah ter solisti - ljubitelji, kantavtorji vokalnih in vokalno-instrumentalnih skupin, ki se s petjem ukvarjajo ljubiteljsko.

 • V kategoriji “Ansambli” lahko nastopijo:

dueti, trio in drugi vokalni ansambli in zbori.

 • V kategoriji “Upanje romanc” lahko nastopijo:

tekmovalci, ki do pričetka festivala - tekmovanja še ne izpolnjujejo 18 let.

-Tekmovanje bo potekalo v eni etapi.

Za vse sodelujoče na festivalu - tekmovanju ruskih romanc bosta organizirani dve brezplačni ekskurziji (po Škofji Loki in obisk jezera Bled).

Tekmovalni program:

Nastopajoči - solisti iz vseh kategorij se predstavijo s tremi skladbami:

 1. Z dvema skladbama ruskih skladateljev po lastni izbiri, vključno s klasično romanco (P.Čajkovski, M.Glinka, S.V.Rahmaninov itd.) ali arijo iz ruske opere.
 2. S skladbo katerega koli slovanskega skladatelja (ne ruskega), ali z izvedbo dela po verzih slovanskega skladatelja (ne ruskega).

Nastopajoči v kategoriji "Ansambli" se predstavijo s tremi skladbami:

 1. S katerima koli dvema ruskima skladbama, vključno z narodnimi pesmimi.
 2. S skladbo katerega koli slovanskega skladatelja (lahko tudi ruskega).

Udeleženci, ki ne želijo sodelovati na tekmovanju, vendar pa bi radi nastopili na festivalu, se lahko predstavijo z različnimi skladbami, vendar ne več kot s tremi.

Za najboljšo izvedbo dela slovenskega skladatelja Jureta Robežnika in za najboljšo izvedbo ruske arije bodo pripravljene posebne nagrade.

(Note skladatelja Jureta Robežnika lahko najdete na spletni strani festivala - tekmovanja slo-talisman.com).

Program, naveden v prijavi, se lahko spremeni najkasneje dan pred začetkom tekmovanja.

Vsa glasbena dela se izvajajo v spremljavi inštrumentov (klavir, kitara, itd.).

 

Dogodki:

24. april 2017 od 16.00 do 20.00, Sokolski dom, Škofja Loka, Slovenija - festival, tekmovanje, nastop ansamblov.

26. - 27. april 2017 od 16.00 do 20.00, Velika dvorana RCZK, Ljubljana, Slovenija - tekmovanje, nastop solistov iz vseh kategorij.

29. april 2017 ob 18.00, Sokolski dom, Škofja Loka, Slovenija - podelitev nagrad, zaključni gala-koncert zmagovalcev, članov žirije in častnih gostov festivala.

Nagrade:

Zmagovalec Grand Prix festivala - tekmovanja bo postal tekmovalec iz katere koli kategorije, ki bo dosegel največje število točk. Prejel bo priznanje in denarno nagrado.

V vsaki kategoriji bodo tekmovalcem, ki bodo osvojili prvo, drugo in tretje mesto, dodeljena  priznanja in vrednostna darila.

Za najboljšo izvedbo arije in za najboljšo izvedbo skladbe slovenskega skladatelja Jureta Robežnika bosta dodeljeni posebni nagradi.

Organizacijski odbor lahko podeli tudi dodatne posebne nagrade.

 

Finančne pogoji udeležbe:

Solisti:

 • Prijavnina za udeležbo v kategoriji "Profesionalni glasbeniki" znaša  50 evrov

          (za udeležence iz Slovenije in Hrvaške pa 25 evrov)

 • Prijavnina za študente in djake v kategoriji “Profesionalni glasbeniki” znaša 30 evrov (za udeležence iz Slovenije in Hrvaške pa 15 evrov).
 • Prijavnina za udeležbo v kategoriji " Ljubiteljski glasbeniki" znaša 15 evrov .
 • Prijavnina za udeležbo v kategoriji “Upanje romanc” znaša 15 evrov.

Ansambli:

 • Prijavnina za skupine in zbore do 5 članov znaša 30 evrov za celotno skupino oz. zbor.
 • prijavnina za skupine in zbore z več kot 6 člani znaša 6 evrov za vsakega udeleženca.

Plačilo korepetitorja (po potrebi) znaša 25 EUR (vključuej vse nastope in vaje pred nastopi).

Potne stroške, nastanitev in hrano plačajo nastopajoči sami.

Prijavnine se poravnajo ob registraciji pred začetkom tekovanja.

Organizacijski odbor lahko nudi pomoč pri pridobitvi schengenske vize, rezervaciji hotela in dodatnih ekskurzijskih programih. V tem primeru je zaželjeno, da se prijave pošljejo pred predvidenim rokom.

 

Prijave se sprejemajo do 31. marca 2017:

na e-mail: slo-talisman@mail.ru

po faksu: +386 - 1 - 434 - 5999

ali po pošti na naslov:

Ruski center znanosti in kulture, Ciril Metodov trg 1, 1000 Ljubljana, Slovenija.

 

Za dodatne informacije lahko pokličete na tel. številko:

v Ljubljani: +386 - 1 - 434 -5998, +386 -70- 398 -712, +386-64 -250-250.

v Moskvi: +7(499) 705-01-42

 

spletna stran: www.slo-talisman.com

Facebook: Международный фестиваль русского романса "Храни меня, мой талисман"